Grun, přírodní památka

Lopeník
významnost: 2
Zamokřená květnatá louka a ovocný sad s typickou květenou Bílých Karpat

Přírodní památku Grůň (3,5 ha) tvoří pastvina na levém břehu potoka, který stéká ze severních svahů Malého Lopeníka a vlévá se do potoku Hrubár. Jedná se o květnatou louku s ovocným sadem, na níž se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Roste zde např. prstnatec májový, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, hořeček žlutavý a mečík střechovitý.

Z živočichů se tady vyskytuje například budníček menší, budníček větší, budníček lesní, linduška lesní, ťuhýk obecný, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnice vlašská a chřástal polní. Ze vzácných druhů hmyzu zde byli zaznamenáni motýli ohniváček černočárný a kovolesklec, z brouků např. chrobák ozbrojený.

Nejbližší cíle v okolí

Trasy, programy, produkty

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem