Svatý Hostýn

významnost: 4
Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů.

Adresa

Hostýn
Svatý Hostýn
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: +420 573 381 693

Kontaktní osoba

Matice svatohostýnská

První písemná zmínka o kopci Hostýnu (735 m. n. m.) pochází z poloviny 16. století. První osadníci však žili na Hostýně již v pravěku. Vrchol Hostýna je obehnán valem o délce 1 835 m, který má dodnes v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Její základní kámen byl posvěcen r. 1721 a vytvořil ji podle plánů J. Ignáce Cyraniho stavitel Tomáš Šturm. Stavba byla dokončena v r. 1748. Za oltářem se skrývá reliéf hostýnské madony a pod ním je zobrazena porážka Tatarů.

Sarkandrova kaple

Novobarokní kaple pochází z roku 1889. Vznikla přestavbou staré rottalovské kaple z roku 1658. Oltářní obraz i nástěnné malby zachycují život svatého Jana Sarkandra.

Stará křížová cesta

Základní kámen byl posvěcen v roce 1900, stavbu provedl Otto Zeman. Pašijové obrazy zhotovil bystřický malíř Žůrek.

Jurkovičova křížová cesta

Autorem křížové cesty je známý slovenský architekt Dušan Jurkovič, který při tvorbě zastavení vycházel z valašské tradice. Keramické obrazy vytvořili Joža Úprka a Jano Koehler. Křížová cesta byla postavena v letech 1903 - 1933.

Cesta světla

Cesta světla připomíná velikonoční události Ježíšova zmrtvýchvstání. Základové kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary různých kamenolomů. Základ každého zastavení tvoří jiná hornina. Cesta byla vybudována v roce 2010.

Vodní kaple

Kolem roku 1658 nechal postavit kapli s oltářem kolem upraveného vodního pramene Jan hrabě z Rottalu. Interiér dříve zdobily malby vodních zřídel. Během staletí však proběhla řada oprav. Při poslední opravě byla v kapli umístěna nová socha P. Marie Svatohostýnské.

Rozhledna s kaplí svatého Kříže

Rozhledna stojící na vrcholku Hostýna pochází z roku 1897 a nabízí úchvatný výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdálenější rovinu Hané.

Větrná elektrárna

Od roku 1994 je na vrcholku Hostýna v provozu větrná elektrárna.

Hřbitov

Hřbitov navazuje na Jurkovičovu křížovou cestu. Původně byl vytvořen pro 20 jednoduchých hrobů a postupně byl rozšiřován.

Svatohostýnské muzeum

Muzeum je umístěno v prostorách jedinečného Jurkovičova sálu v areálu poutních domů. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost. Na galerii je expozice přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

Sochy, pomníky

 • Sochy sv. Cyrila a Metoděje
 • Socha sv. Antonín, který káže rybám 
 • Socha Božského srdce Páně
 • Socha sv. Anny
 • Socha sv. Ambrože

Výjezd na Svatý Hostýn je bez povolení zakázán z důvodu nedostatku parkovacích míst na vrcholu kopce. Informace k povolení níže ke stažení.

Najdete zde také...

 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně
  •  Církevní památky •  Barokní památky
  Bazilika je zdaleka viditelnou dominantou jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy. Bazilika se nachází na západním vrcholu Hostýna...
 • Rozhledna na sv. Hostýně
  •  Rozhledny
  Rozhledna stojí na vrchu Hostýn, pochází z roku 1898 a nabízí úchvatný výhled na Hostýnské vrchy a Hanou....
 • Stará křížová cesta
  •  Poutní místo
  Křížová cesta začíná nalevo od Sarkandrovy kaple a pokračuje směrem k rozhledně. Pochází z poloviny 19. století. Prvních osm zastavení je umístěno na ...
 • Kaple sv. Jana Sarkandra
  •  Církevní památky •  Barokní památky
  Kaple sv. Jana Sarkandra se nachází po levé straně baziliky. Jedná se o menší neobarokní stavbu z roku 1889....
 • Keltské oppidum
  •  Archeologie
  Oppidum se rozpíná po celém vrcholu Hostýna a je tvořeno valy. Oppidum sloužilo k vojenským obranným účelům, střežilo tzv. jantarovou obchodní stezku....
 • Křížová cesta Dušana Jurkoviče
  •  Církevní památky
  Křížová cesta začínající po levé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z...
 • Socha sv. Antonín káže rybám
  •  Církevní památky
  Socha je umístěná po pravé straně baziliky kousek od bočního vchodu. Zhotovil ji František Rada v roce 1948. Původně tato socha stála opuštěna v lese ...
 • Sochy svatého Cyrila a Metoděje
  •  Poutní místo
  Sochy svatého Cyrila a Metoděje jsou umístěny před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Zhotovil je kroměřížský sochař Antonín Tomáš Beck. Sochy jsou vy...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem