NPR Razula

významnost: 3
Národní přírodní rezervaci Razula tvoří pralesovitý porost jihovýchodně od Velkých Karlovic. Rezervace byla vyhlášena již v roce 1949 na ploše 23,52 ha.

Adresa

NPR Razula
756 06 Velké Karlovice

Typ

Chráněné území

Poloha

Přírodní rezervace leží 2 km jihovýchodně od Velkých Karlovic, v údolí Léskové, na patě severního svahu Lemešné (950 m n. m.) v pramenném vějíři potoka Hanzůvky v CHKO Beskydy, v nadmořské výšce 660–812 m. K území se dostanete z Velkých Karlovic, místní části Léskové po místní a následně lesní komunikaci proti proudu potoka Malá Hanzlůvka asi po 2 km.

Popis

Důvodem ochrany je zachovalá ukázka původního lesního ekosystému Javorníků, jehož základem je jedlobukový porost pralesovitého charakteru s příměsí smrku a klenu, s výskytem mnoha druhů vzácných rostlin i živočichů. Nejstarší jedle jsou zde ve stáří 300–350 let, buky kolem 200 let. Geologický podklad tvoří jílovce s pískovci. V lesním porostu převažuje buk lesní, v podrostu se vyskytují kyčelnice žlaznatá, devítilistá i cibulkatá, šalvěj lepkavá, věšenka nachová, řeřišnice hořká, kamzičník rakouský, kokořík přeslenitý.

Z živočichů zde žijí vzácné druhy ptáků, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, čáp černý, sluka lesní, časté jsou návštěvy medvěda hnědého.

Další informace

Území je zajímavé po celý rok, nejvhodnější období pro návštěvu je však časné jaro, kdy před olistěním a zastíněním vykvétají byliny podrostu.
Od 15. do 18. století se lesní porosty v Javorníkách využívaly k pastvě ovcí a koz. Po postavení železnice v roce 1908 bylo zavedeno holosečné hospodaření se zaměřením na pěstování smrku. Porosty současné rezervace zůstaly těchto zásahů ušetřeny a v roce 1935 byl porost prohlášen za chráněný, nesmělo se v něm ani těžit, ani sbírat a odvážet padlé dříví.

Rezervace patří k nejstarším na našem území. Území je součástí ptačí oblasti Horní Vsacko a evropsky významné lokality Beskydy v rámci soustavy Natura 2000.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem