Medlovický lom, přírodní památka

Medlovice
významnost: 3

Adresa

Unikátní lom jaspisových porcelanitů
687 41 Medlovice

Typ

Skalní útvar
Přírodní památka Medlovický lom (1,2 ha) leží asi 500 m západně od obce Medlovice a představuje unikátní ukázku porcelanitů v úplném profilu. Jedná se o jedinou lokalitu svého druhu na Moravě. Nejcenější část lokality tvoří lomová stěna 50 m dlouhá, cca 5 m vysoká, která reprezentuje průřez zbytkem jedinečného výskytu porcelanitů v úplném profilu, včetně zón kontaktu s nadložím a podložím. Ze vzácnějších druhů rostlin se v lomu vyskytuje např. konopička úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský, prvosenka jarní, sesel sivý, divizna rakouská a rozrazil rezekvítek vídeňský. Z ohrožených druhů obratlovců zde nachází útočiště skokan štíhlý, ještěrka obecná a rejsec černý. Zajímavým je ojedinělý výskyt motýla ohniváčka černočárného, který se jinak vyskytuje vzácně na vlhkých loukách. Na slunných místech je v porcelanitové suti hojný cvrček obecný.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem