Záchranná stanice volně žijících živočichů

Buchlovice
významnost: 2
Stanice, která bezprostředně sousedí se zámeckou zahradou, je provozována základní organizací ČSOP 63/03 v Buchlovicích. Její hlavní náplní je přijímání, zajištění odborného veterinárního ošetření a následná péče o zraněné volně žijící živočichy a opuštěná mláďata. Snahou je uzdravená zvířata vypustit zpět do volné přírody. Pro veřejnost je udržována expozice uzdravených, ale trvale handicapovaných zvířat. K vidění jsou ve stanici umístění např. orel mořský, sokol stěhovavý, včelojed lesní, ostříž lesní, jestřáb lesní, raroh velký, krkavec velký, z několika druhů sov to jsou kalous ušatý, sova pálená, puštík obecný a vzácné sovice sněžní, dále na vodní ploše labuť velká, čáp bílý a mnoho dalších. Stanice byla vybudována jako součást zámeckého areálu státního zámku Buchlovice za podpory bývalého Okresního úřadu Uh. Hradiště, Obecního úřadu Buchlovice, ve spolupráci se základní organizací ČSOP Buchlovice a vedením Záchranné stanice ČSOP Nový Jičín v Bartošovicích na Moravě. Otevřena byla v květnu roku 2003. Provoz stanice je zajišťován dobrovolnou prací členů ČSOP.

Adresa

Státní zámek Buchlovice
Náměstí Svobody 13
687 08 Buchlovice

Typ

Zoologická zahrada / zoopark

Najdete zde také...

  • Státní zámek Buchlovice Buchlovice
    •  Hrady a zámky •  Cykloturistika •  Pěší turistika •  Barokní památky
    Zámek v Buchlovicích z přelomu 17. století se řadí k nejvýznamnějším barokním zámkům na Moravě. Za návštěvu stojí také rozsáhlá zámecká zahrada....
  • Zámecký park Buchlovice Buchlovice
    •  Parky, zahrady, ZOO
    Zámecká zahrada s parkem v Buchlovicích představují jedny z našich nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást rep...

Nejbližší cíle v okolí

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem