Podzemí baziliky - expozice "Martyrion - svědkové víry 20. století"

Velehrad
významnost: 3
Obnovené podzemí velehradské baziliky dnes připomíná mimo jiné křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžně sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i Zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Církevní památka, Expozice, Podzemí

Adresa

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad

Kontakt

telefon: 571 110 538

Kontaktní osoba

Informační centrum Velehrad

Akceptované způsoby platby

hotově v Kč

Jazyky - tištěný průvodce

český

Popisky v expozici

český

Jazyky - výklad průvodce

český/anglický, německý na objednávku

Dochované portály, svorníky, patky a bohatě zdobené hlavice sloupů, náhrobky s tzv. mluvícími znameními, barokní krypty, 400 metrů dlouhá prohlídková trasa – to všechno činí z lapidária unikát ve střední Evropě.

Najdete zde také...

  • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad
    •  Církevní památky •  Cykloturistika •  Pěší turistika
    Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot morav...

Nejbližší cíle v okolí

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem