Chrám Mistra Jana Husa

Uherský Brod
významnost: 3
Chrám Mistra Jana Husa je nejstarší dochovanou sakrální stavbou Uherského Brodu. Chrám byl zrušen Josefem II., sloužil jako skladiště a po 1. světové válce jej zrekonstruovala Československá husitská církev.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Církevní památka

Adresa

Kostel mistra Jana Husa
Bří Lužů 192
688 01 Uherský Brod

Kontakt

telefon: +420.572634802

Chrám Mistra Jana Husa se nachází na ulici Bratří Lužů č. 61, asi 300 m jižně od centra Uherského Brodu.

Původní farní kostel sv. Jana Křtitele je dvojlodní stavba s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v západním průčelí. Tato nejstarší dochovaná gotická sakrální stavba ve městě byla pozměněna renesanční přístavbou věže (1589) a raně barokní přestavbou v 17. století. Loď v obvodovém zdivu ze 14. století. Pozdně gotický presbytář byl zhotoven Pavlem Sekaným v roce 1494, stavitelem renesanční věže z roku 1589 byl Mikuláš Lorek. Klenby lodi jsou z doby raně barokní přestavby datované rokem 1667. Roku 1733 byla farní správa přenesena k novému kostelu na náměstí a v roce 1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště. Od roku 1898 byla boční loď užívána jako Krajinské muzeum a v roce 1920 byl kostel převzat a rekonstruován církví Československou husitskou.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem