Státní zámek Buchlovice

Buchlovice
významnost: 4
Zámek v Buchlovicích z přelomu 17. století se řadí k nejvýznamnějším barokním zámkům na Moravě. Za návštěvu stojí také rozsáhlá zámecká zahrada.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Zámek

Adresa

Státní zámek Buchlovice
Náměstí Svobody 13
687 08 Buchlovice

Akceptované způsoby platby

hotově v Kč

Jazyky - tištěný průvodce

Anglický, německý, francouzský, ruský

Zámek leží na jižním okraji obce Buchlovice, asi 8 km východně od Uherského Hradiště.

Jeden z nejvýznamnějších barokních zámků na Moravě vznikl na přelomu 17. a 18. století, když se Jan Dětřich z Petřvaldu, majitel nedalekého hradu Buchlova, rozhodl vystavět pohodlné sídlo a reprezentativní doplněk hradu podle vzoru jiho- a západoevropských venkovských vil. Není dosud jasné, kdo je autorem stavby – předpokládá se, že to byl buď Domenico Martinelli z Toskánska, nebo architekt Carlo Fontana, popřípadě Jan Bernard Fischer z Erlachu. Zámecký komplex tvoří dva objekty – hlavní, tzv. dolní zámek a na opačné straně hospodářský trakt, označovaný jako horní zámek nebo také Flóra. Střed hlavního křídla dolního zámku akcentuje dvoupatrový oktogon s kupolovou střechou, který předstupuje třemi stranami do zahrady a obsahuje v přízemí salu terrenu a v patrech hlavní sál. Vnitřní fasádu člení jednou podsunuté jónské pilastry. Střední trakt ukončuje balustrová atika mezi pilířky, rizality mají mansardové střechy. Výrazný detail představuje balkónový portál saly terreny s nakoso postaveným pilířem a sloupem. Objekt Flóry, sloužící původně k ubytování služebnictva a ve střední části za konírny, je situován na terase a jeví se jako parafráze zámecké budovy. Dnešní podobu nabyl buchlovický zámek až v druhé polovině dvacátých let 20. století adaptačními úpravami architekta Dominika Feye. Těžištěm hlavní budovy je oválný hlavní sál, zvaný také hudební. Prostupuje dvě patra a je po obvodu předělen galerií, opatřenou zlaceným kovovým zábradlím. Stěny a kupoli zaplňuje hustá štuková dekorace, rámující pole s freskovou výmalbou. Eliptický obraz ve vrcholu kupole zachycuje génia umění, jenž odevzdává Anežce Eleonoře z Colonna-Felsu dobudovaný zámek, a Štěstěnu rozsévající na něj květiny z rohu hojnosti. Mobiliář a výzdoba dalších prostor hlavního podlaží vznikly zčásti v době výstavby zámku, kdy bylo využito také starších děl z vybavení hradu Buchlova, jednak v pozdějších obdobích. V levém ze dvou koutových barokních kabinetů se v roce 1908 konala diplomatická schůzka rakousko-uherského ministra zahraničních věcí Aloise Lexy z Aehrenthalu a zahraničního ministra carské vlády Alexandra Petroviče Izvolského. V kuřáckém salonu vedle hlavního sálu zaujme štuková výzdoba, ornamentální parketová podlaha a dominantní portrét Ferdinandy Károlyiové, manželky Leopolda II. Berchtolda, z ruky maďarského malíře Gyuly Benczura. Do sousední knihovny byly kolem roku 1730 přemístěny z hradu Buchlova knihovní fondy Petřvaldů, které ale Berchtoldové vrátili s výjimkou jediné barokní skříně na původní místo a nahradili novější beletrií, filozofickou, přírodovědnou a historickou literaturou německé, rakouské, francouzské, anglické a české provenience. Za knihovnou následuje prostorná jídelna, z jejíhož původního zařízení se zachovala kredenc z roku 1642. Po pravé, severní straně hlavního sálu leží stříbrný salón Eleonory z Petřvaldu, pojednaný ve stylu Ludvíka XVI. Státní zámek Buchlovice je národní kulturní památkou.

Zámek obklopuje zámecká zahrada s parkem, které představují jedny z našich nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást reprezentační architektury šlechtického sídla. Zahrada byla zakládána současně s výstavbou zámku od počátku 18. století. Svažující se terén od západu k východu si vynutil její terasovité uspořádání. Nejvýše položenou terasu zaujímalo zámecké nádvoří s kašnou ve tvaru kvadribolu a s obeliskem uprostřed. Do kompozice zahrady byl začleněn také potok. Zikmund Karel Petřvaldský dal zhotovit dekorativní tepané mříže mezi pilíři s putty a vázami, spojující rizality hlavní budovy a oddělující nádvoří od parku. S nástupem Berchtoldů došlo postupně k podstatnému rozšíření zeleného areálu zámku - vznikal přírodně krajinářský park anglického typu, jehož nepravidelnou a živou kompozici tvořily travnaté plochy se skupinami jehličnatých a listnatých stromů. Zasloužili se také o výsadbu exotických a vzácných dřevin. Park oživuje množství soch. V parku byly založeny sortimentální sbírky rododendronů a obnoveny sbírky kbelíkových dekoračních rostlin. Od roku 1981 je zde každoročně prezentována sbírka světového sortimentu fuchsií ze zámeckého zahradnictví.

Zámek je centrem společenského dění Buchlovic – v průběhu roku se na zámku nebo v areálu parku konají výstavy, koncerty, hudební festivaly a divadelní představení. V roce 2006 otevřelo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti v prostorách bývalých koníren stálou archeologicko-etnografickou expozici keramiky nazvanou „Na počátku byla hlína“. V areálu zámecké zahrady sídlí záchranná stanice volně žijících živočichů.

Najdete zde také...

 • Zámecký park Buchlovice Buchlovice
  •  Parky, zahrady, ZOO
  Zámecká zahrada s parkem v Buchlovicích představují jedny z našich nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást rep...
 • Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice
  •  Parky, zahrady, ZOO
  Stanice, která bezprostředně sousedí se zámeckou zahradou, je provozována základní organizací ČSOP 63/03 v Buchlovicích. Její hlavní náplní je přijímá...

Nejbližší cíle v okolí

Akce

 • Tulipomanie
  19. 4. 2019 - 22. 4. 2019 • Buchlovice, Státní zámek Buchlovice
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem