Farní kostel sv. Vavřince

Hluk
významnost: 2
Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince postavil v letech 1736 - 1741 na místě starého vyhořelého kostela ze 14. stol. ranně barokní stavitel italského původu, Antonín Erhard Martinelli.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Církevní památka

Tato podélná jednolodní stavba je vystavěná podél osy severovýchod-jihozápad s odsazeným půlkruhovým kněžištěm. Stavební plastiky jsou přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Sochařskou výzdobu provedla rodina Martina Ignáce Morávka jehož předci pocházeli z Hluku. Ve středu hlavního oltáře umístěn patron kostela sv. Vavřinec, na bocích svatí Rochus, Václav, Florián a Vendelín. Boční oltář P. Marie se sochami sv. Kateřiny a sv. Apoleny. Druhý boční oltář sv. Barbory se sv. Janem Nepomuckým a sv. Janem Sarkanderem. Oltáře jsou doplněny plastikami andílků a okřídlenými hlavičkami, ve vrcholu figurami andělů, autorsky shodnými s hlavním oltářem. Sochy P. Marie a sv. Barbory byly nově osazeny v roce 1893 a jsou dílem sochařské dílny J. Krejčíka z Prahy. Osazením posledně jmenovaných soch byla doplněna rozsáhlá obnova kostela započatá v roce 1854 nástavbou oratoře. Socha P.Marie Hostýnské umístěná nad vchodem na kůr, pochází z oltáře v kostele krátkodobě umístěném v roce 1925. Pro svůj gotický ráz, nevhodný do barokní stavby kostela, byl oltář zrušen. Křížovou cestu zhotovil řezbářský mistr František Charvát z Kutné Hory.

Na věži jsou tři zvony: sv. Šimona a Judy, zvon Gloria a umíráček. Poslední renovace kostela byla provedena v letech 1993-1994, kdy byla dána nová střecha a provedeny nové venkovní omítky. V roce 1996 provedeny vnitřní úpravy a kostel znovu vymalován.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem