Památkový domek č.p. 679

Kunovice [UH]
významnost: 3

Typ památky nebo kulturního zařízení

Památka lidové architektury

Adresa

Památkový domek
Záhumní 679
686 04 Kunovice [UH]

Kontakt

telefon: 776 370 224, 732 507 332

Kontaktní osoba

Zdeňka Šnajdrová

Domek čp. 679 byl postaven v první třetině 19. století po dvou ničivých požárech, které v té době Kunovice postihly. Ke stavbě domů bylo původně používáno převážně dřevo, které bylo postupně nahrazováno hlínou - tlučenicí. Od konce 18. století do první světové války se výhradně stavělo z kotovic - nepálených cihel, které si lidé vyráběli sami. Jako krytina sloužil od poloviny 18. století došek, později nahrazovaný pálenou taškou - bobrovkou. Do domů se vcházelo síní - pitvorem s černou kuchyní, jejíž stav je v domku čp. 679 zachován. Na pravé straně domku je situována izba (hrubá nebo světnice) s kachlovými kamny s kopkou - pecí, kde spávaly děti a dalším tradičním vybavením - svatým kútem. Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Na levé straně byla původně umístěna komora na uskladnění potravin. Byla postupně využívána jako výminek - místnost pro staré rodiče nebo jako klestí - pro novomanžele. Expozice zachycuje stav kolem roku 1950 - 60.

Poslední obyvatelé tohoto domku byli chalupníci, drobní vlastníci půdy, která je nemohla uživit. Pracovali u sedláků jako námezdní dělníci nebo si hledali obživu u řemeslníků, popřípadě sami nějaké řemeslo vykonávali.

Objekt je přístupný během výročních svátků, jako je fašank, velikonoce, jízda králů, Kunovské léto, hody, advent a vánoce.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem