Památník J. A. Komenského

Komňa
významnost: 2
V roce 1992 byl slavnostně otevřen Památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Sýpka z roku 1774 je jednopatrová kamenná stavba, omítnutá a obílená. V průčelí je stěna s pavlačí ze dřeva, se vstupem a dvěma okénky v přízemí. Štíty jsou vyzděny až do hřebene sedlové střechy kryté břidlicí. Pavlač je krytá prodlouženou střechou. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a J. A. Komenského. Expozice památníku se také věnuje dějinám obce nebo archeologickým nálezům z nedalekého hradu Zuvačov.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Expozice, Muzeum

Akceptované způsoby platby

hotově v Kč

Jazyky personálu

anglický, český

Popisky v expozici

český

Jazyky - výklad průvodce

anglický, český

Sloh

lidová architektura

Památník Jana Ámose Komenského se nachází v horní části obce Komňa, asi 15 km východně od Uherského Brodu.

Památník byl otevřen v roce 1992 při příležitosti 400. výročí narození J.A. Komenského. Je umístěn v objektu památkově chráněné sýpky (č. 33 a 37) z roku 1774. Bývalá sýpka je jednopatrová omítnutá a obílená kamenná budova. V průčelí je stěna s dřevěnou pavlačí, vstupem a dvěma okny v přízemí. Štíty jsou vyzděny až do hřebene sedlové střechy kryté břidlicí. Pavlač je krytá prodlouženou střechou.

Stálá expozice připomíná především obec Komňu jako domnělého rodiště J. A. Komenského, další části jsou věnovány mineralogickým sbírkám, dějinám obce, archeologickým vykopávkám z nedalekého hradu Zuvačov i sbírky dobového nářadí a nábytku.

Současně byl znovu založen Spolek pro uctění památky J. A. Komenského, který památník spravuje.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem