Velké kino Zlín

Zlín
významnost: 2
Funkcionalistická budova kina z roku 1933 je jednou z dominant centra Zlína. Před válkou bylo zlínské kino s kapacitou přes 2 tisíce diváků největší v republice.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Kino, Technická památka

Přístupnost tělesně postiženým

Vstup do objektu bez schodů nebo rampou Přístupnost vyhrazených míst pro veřejnost (kina) Přístupnost všech oddělení – dveře 80 cm Úprava WC – madla a prostor pro vozík Úprava určených pokladen Vyhrazená místa pro vozíky (kina) Místa pro parkování vozidel invalidů Informační a orientační tabule se symboly Zvuková a/nebo světelná signalizace Zesilovací zařízení pro nedoslýchavé

Adresa

Velké kino Zlín
Nám. Práce 2511
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420.577432936

Kontaktní osoba

zodpovědný vedoucí: Sokolová Magdaléna

Sloh

funkcionalismus

Popis

Velké kino bylo postaveno v roce 1933 původně jako provizorium. Budovu navrhovalo stavební oddělení firmy Baťa, a. s., Zlín. Autorství je připisováno F. L. Gahurovi, ale prokázáno je až při úpravě interiéru na divadelní sál v roce 1939. Po výstavbě bylo kino vlastně prvním objektem kulturního vybavení města, určeným pro masové návštěvy a dimenzovaným pro tehdy neuvěřitelných 2270 osob! Bylo určitě největším kinem v předválečném Československu a zřejmě i ve střední Evropě. Stalo se svým jednoduchým kubusem neodmyslitelnou součástí náměstí a podtrhlo dominantní postavení Společenského domu najeho jižní straně.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem