Přírodní památka Popovické rybníky

Popovice
významnost: 1
Popovické rybníky jsou součástí přírodního parku Prakšická vrchovina. Soustava vodních ploch s přilehlým lesem skýtá domov mnoha ohroženým a chráněným druhům rostlin a živočichů.

Adresa

Popovické rybníky
686 04 Popovice

Tato Evropsky chráněná lokalita (EVL) je soustava nedávno vystavěných rybníků s výměrou 99 hektarů, navazujících na okolní smíšené a listnaté lesy s nivou potoka Olšovec. Do tohoto komplexu se začaly vracet kdysi původní druhy rostlin a živočichů. Nachází se zde významná populace žáby kuňky žlutobřiché a dalších obojživelníků. Z rostlin je typická kriticky ohrožená kotvice plovoucí, divizna švábová nebo orobinec úzkolistý. V porostech orobince hnízdí řada ptačích druhů (potápka malá, slípka zelenonohá, lyska černá). V kolmých pobřežních stěnách hrabe hnízdní nory ledňáček říční.

 

 

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem