Hluboček

Uherské Hradiště
významnost: 1
Město navazuje na jihu svou místní části Míkovice na nadregionální biocentrum Hluboček. Tato lokalita je rájem pro pestrou faunu a flóru. Roste zde i hrušeň obecná - jeden z památných uherskohradišťských stromů.

Adresa

Hluboček
Míkovice
686 09 Uherské Hradiště

Hluboček je komplex lesů, starých sadů a louček a rybníka s bohatým břehovým porostem.

Přírodní rezervací vede turistický okruh spojující Míkovice a město Hluk. Je na něm vyznačeno osm informačních míst se směrovkami. Kromě hrušně obecné, památného stromu o obvodu kmene 430 cm a výšky 11,7 m, zavede chodce ke třem studánkám nebo k lesnímu mohylovému pohřebišti Na kroužku.

Hluboček je součástí přírodní památky Olšava, posledního zbytku neregulovaného koryta stejnojmenné řeky.

Najdete zde také...

  • Naučná stezka Hluboček - Hluk Uherské Hradiště
    •  Naučné stezky a cyklostezky
    Turistický okruh s osmi informačními panely vede zajímavými místy mezi místní části Uherské Hradiště - Míkovice a městem Hluk. ...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem