Vila Tomáše Bati

Zlín
významnost: 2
Vila Tomáše Bati byla dokončena v roce 1911 podle plánů architekta Jana Kotěry. Po rekonstrukci koncem 20. století slouží jako místo konání obchodních a společenských akcí.

Typ památky nebo kulturního zařízení

Dům / palác

Adresa

Vila Tomáše Bati
Gahurova 292
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420.577219083
fax: +420.577219086

Kontaktní osoba

ředitel: Ing. Pavel Velev, email: velev@batova-vila.cz

Jazyky personálu

anglický, český

Vila Tomáše Bati stojí na Gahurově ulici asi 300 m severně od centra Zlína.

Vilu začala stavět v roce 1901 vizovická firma Františka Nováka podle vlastních plánů. Tomáš Baťa byl však s výsledkem nespokojen a ještě před jejím dokončením dal vilu přepracovat profesoru pražské Akademie výtvarných umění architektu Janu Kotěrovi a v roce 1911 tak byla dokončena podle jeho návrhu. Na výzdobě interiéru se podílel malíř Kysela, zahradu navrhl architekt Thomayer. Dům se záhy stal nejen příjemným obydlím, ale i místem, kam si mladý průmyslník zval své přátele a hosty, mezi nimiž byli nejen obchodní partneři, ale také vynikající vědci, umělci, technici a finančníci, u nichž hledal radu a inspiraci. V roce 1915 byl postaven podle Kotěrova plánu zahradnický domek, počátkem dvacátých let i domek vrátného. V roce 1926 adaptoval část interiéru architekt Gahura, v roce 1937 byly přistavěny garáže a o rok později navrhl architekt Karfík v zahradě bazén. Postupná devastace vily započala v roce 1951, kdy byly interiéry přizpůsobeny potřebám pionýrského domu. O rok později bylo na západní straně přistavěno nevzhledné přízemní křídlo dílen z režných cihel a zároveň byly odstraněny pergoly, promenády a altány. Z Kotěrovy architektury zbylo torzo. Dílo zkázy bylo dokonáno v druhé polovině osmdesátých let, když byla těsně před vilou vybudována komunikace, spojující nově postavený nadjezd se sídlištěm Jižní Svahy. Začátkem devadesátých let měl zmrzačený dům všechny atributy staveb socialismu: břízolitovou omítku, hnědý kabřincový sokl, tmavým luxolem natřené rámy oken a dveří, vyasfaltovanou příjezdovou cestu. Po roce 1989, když byla založena Nadace Tomáše Bati, započala rekonstrukce vily. Řízením celé akce byl pověřen profesor Tichý ze stavební fakulty pražského ČVUT. V roce 1998 byla zrekonstruovaná vila slavnostně otevřena. V jednotlivých sálech, nesoucích jména významných osobností firmy Baťa (J. Bati, D. Čipery, M. Baťové, H. Vavrečky atd.) se dnes pořádají obchodní jednání, zasedání správních a dozorčích rad, různé společenské a vzdělávací akce, prezentace, komorní koncerty a výstavy.

Najdete zde také...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem