Nadační dům Dr. Kachníka a Vychovatelská knihovna J. A. Komenského

Nivnice
významnost: 2
Expozice Nadačního domu ThDr. Josefa Kachníka prezentuje množství poznatků a literatury věnované J. A. Komenskému a informuje o zakladateli nadace Dr. Kachníkovi. V horním patře Nadačního domu je zřízena expozice o historii obce Nivnice.

Adresa

Nadační dům Dr. Kachníka
náměstí Míru 138
687 51 Nivnice

Jazyky personálu

český

Jazyky - tištěný průvodce

anglický, český, francouzský, německý

Jazyky - výklad průvodce

český, německý, ruský

Knihovna byla založena v roce 1928 nivnickým rodákem, univerzitním profesorem Karlovy univerzity, monsignorem dr. Josefem Kachníkem, nadšeným ctitelem Komenského a propagátorem Nivnice jako rodiště Komenského. Zakladatel vyhradil knihovně místnost v přízemním pokoji svého domku č. 138 v Nivnici a věnoval jí jako základní knižní fond svou českou knihovnu a své úspory v částce 30.000 Kč jako nadaci, z jejíchž úroků má být knihovna udržována a doplňována. Knihovnu spravuje tříčlenné kuratorium. Účelem Vychovatelské knihovny J.A.Komenského podle intencí jejího zakladatele bylo, aby shromažďovala všechny spisy a publikace J.A.Komenského a sloužila tak šíření vědomostí o J.A.Komenském a jeho vychovatelských zásadách. Kromě toho má obsahovat též jiné vědecké spisy z oboru výchovy a vyučování a sloužit tak zejména učitelstvu. Knihovna zahájila svou činnost 28. března 1933 slavnostním shromážděním občanstva.

Nadační dům s Komenského vychovatelskou knihovnou univerzitního profesora Msgr. Dr. Josefa Kachníka soustřeďuje okolo 1800 svazků. O doplňování knih, které zakupuje zdejší obecní úřad, se starají členové Vlastivědného kroužku. Knihovna slouží původnímu účelu, jakému sloužívala za života dr.Kachníka.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem