Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

významnost: 3
Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava(vyhlášená v říjnu 2013) zaujímá území téměř sedmi set hektarů(686,5 ha). Nachází se v oblasti od Novodvorského rybníka po zahrádkářskou osadu Mutěnka a za ní několik stovek metrů směrem k Dubňanům. Hodonínská Dúbrava je zvláště chráněným územím proto, že tvoří jádro území evropsky významné lokality Hodonínská Doubrava. Ta je důležitou botanickou a entomologickou oblastí s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů (okáč jilkový – jediná populace tohoto druhu v ČR, kuňka obecná nebo roháč obecný; kavyl písečný, zvonek hadincovitý či žluťucha jednoduchá).

Adresa

Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem