Dům s hranolovou věží

Uherské Hradiště
významnost: 3
Velkoměšťanský dům stojící na nároží Havlíčkovy a Františkánské ulice vyniká v celém okolí svou rozlohou a výškou, zdůrazněnou hranolovou věží. Dle pověsti se k němu váže příběh "slovácké Semiramis".

Adresa

Dům s hranolovou věží
Havlíčkova / Františkánská 172
Uherské Hradiště

Dům byl až do 19. století převážně v šlechtických rukou. V roce 1854 ho zakoupil  Antonín František Halka hrabě Ledochówski, c. k. komoří a nechal ještě téhož roku nově vystavět jako dvoupatrový. Přikoupil i přilehlou nezastavěnou parcelu po vedlejším maloměšťanském domě. Traduje se, že hranolovou věž - dnes jednu z dominant Uherského Hradiště - nechal vystavět pro svou manželku Julii Logothettiovou. Dcera hraběte a majitele zámku v Bílovicích Huga Logothettiho se tak mohla dívat na své rodiště, po němž prý tesknila.

V domě s proslulou schodišťovou věží bydlelo několik významných uherskohradišťských osobností - akad. sochař Jiří Jaška, malíř Vladislav Vaculka a malířka a keramička Ida Vaculková. Od roku 2014 zdobí dům pamětní deska z ateliéru velehradského sochaře Otmara Olivy, která připomíná působení manželů Vaculkových ve městě a jejich vlyv na formování uherskohradišťského kulturního života.

 

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem