Zámek Dřevohostice

významnost: 2
Dřevohostický zámek byl původně gotickou tvrzí ze 14. století. Na přelomu 16. a 17. století jej nechal zásadně přestavět v renesančním duchu Karel starší ze Žerotína. Dnes má zámek podobu dvoupatrové čtyřkřídlé budovy kolem nevelkého nádvoří. Na třech stranách nádvoří je renesanční arkáda. Nad jižním vstupním křídlem je pětipatrová hranolová věž. Vstup je zdoben renesančním portálem. Z opevnění se zachoval pouze zbytek hradby s dvěma baštami jižně od zámku a část vodního příkopu. V současnosti jsou v předzámčí zřízeny sociální byty, zámecké prostory slouží od r. 2005 jako výstavní prostory, rovněž se zde konají různé kulturní akce. K zámku se váže pověst o místní Bílé paní.

Adresa

Zámek Dřevohostice
Zámecká
75114 Dřevohostice

Kontakt

telefon: 581 297 911

Najdete zde také...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem