Jezero, přírodní památka

Vacenovice
významnost: 1
Výměra: 7,95 ha. Louky na severovýchodním okraji obce s mělkou nádrží s výskytem řas parožnatek a vrbotopolovým hájkem. Pod názvem Vacenovické jezero byla lokalita zahrnuta i do soustavy Natura 2000. Ve vlhčích částech roste pcháč potoční, ostřice latnatá, ostřice Davallova, prstnatec májový a pampeliška bahenní. Ze zoologického hlediska je významný výskyt kriticky ohrožené blatnice bahenní a dalších nejméně sedmi druhů obojživelníků. Zjištěn byl i výskyt žluvy hajní, bramboříčka černohlavého, moudivláčka lužního a strakapouda prostředního.

Adresa

Vacenovice
696 06 Vacenovice

Kontakt

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem