Osypané břehy, přírodní památka

Strážnice
významnost: 3
Neregulovaný úsek řeky Moravy se třemi vyvinutými meandry a přilehlými lesy. Unikátním přírodním výtvorem je 13 metrů vysoká písečná stěna v nárazovém břehu meandru, která vznikla zaříznutím řeky do vátých písků. Bylinný podrost lužních lesů se skládá z kopřivy dvoudomé, zlatobýlu obrovského, netýkavky nedůtklivé a malokvěté. Původní duby, jasany a jilmy nahradily výsadby topolů. V pobřežních křovinách rostou četné liány především chmel a štětinec laločnatý. Písčitý břeh hostí kolenec jarní, silenku ušnici a pavinec modrý.

Adresa

Osypané břehy, přírodní památka
Strážnice

Území o výměře 76 ha tvoří tři meandry řeky Moravy a jejich bezprostřední okolí. Jde o vyvinuté meandry spodní části řeky Moravy, vzniklé jejím přirozeným vývojem v sedimentech údolní nivy. Na styku meandrujícího toku s uloženinami vátých písků vznikl v nárazovém břehu unikátní geomorfologický výtvor - písečná stěna převyšující o cca 10 m okolní nivu. Jedinečná je rovněž přítomnost rozsáhlých odkryvů v říčním korytě umožňující výzkum říčních a vátých sedimentů oblasti. V neposlední řadě je tento úsek řeky Moravy významným biotopem řady vzácných a ohrožených živočíchů: hrouzka běloploutvého, kulíka říčního, pisíka obecného, břehule říční, ledňáčka říčního a bobra evroského.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem