Městské muzeum a galerie

Hustopeče
významnost: 1

Adresa

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče

Pondělí

9.00-18.00

Úterý

9.00-18.00

Středa

9.00-18.00

Čtvrtek

9.00-18.00

Pátek

9.00-18.00

Sobota

14.00-18.00

Neděle

14.00-18.00
Městské muzeum s galerií sídlí v renesančním domě U Synků. V muzeu je nainstalována stálá expozice Dějiny města, která je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí - od prehistorie až do roku 1945. Návštěvníci zde získají informace o proslulých hustopečských dobytčích trzích, o renesančních a barokních památkách, o působení novokřtěnců či o česko-německém soužití v Hustopečích. Je zde zmínka i o osobnosti T. G. Masaryka, který měl k Hustopečím rodinné vazby a v letech 1861-63 studoval ve zdejší piaristické reálce. Další stálou expozicí je vinařská expozice Dějiny vinařství na Hustopečsku, která se nachází v autentických sklepních prostorách (v tzv. mokrých sklepech) domu U Synků. Návštěvník si zde může prohlédnout předměty, které v minulosti sloužily k ošetřování vinice a k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely s vinařskou historií Hustopečska. Ve výstavní galerii se pořádají pravidelné výstavy výtvarných děl.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem