Nová radnice

Uherské Hradiště
významnost: 4
Nová radnice byla vystavěna koncem 19. století pro potřeby spořitelny a městského úřadu. Místem slavnostních setkání je reprezentační obřadní síň s výzdobou známého slováckého malíře Joži Uprky.

Adresa

Nová radnice
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: 572 525 111, 572 525 299
Reprezentativním prostorem radnice je obřadní síň, která se nachází v prvním poschodí po celé šíři předního traktu.

Je zaklenuta zrcadlovou klenbou se třemi páry lunet v podélném a jedním v příčném směru. Stěny jsou členěny dvojicemi pilastrů s kompozitními hlavicemi nesoucími zalamované kladí, které tvoří v podélné vnitřní stěně zároveň zábradlí galerie. Ve výši hlavic je situován štukový vlys zdobený zavěšenými polověnci květů, listoví a ovoce (festony) a ženskými hlavami (maskarony).

Malířskou výzdobu síně provedl nejznámější malíř Slovácka Joža Uprka spolu se svým žákem Cyrilem Mandelem.
Vnitřní podélnou stěnu zdobí dvě nástěnné malby, zachycující výjevy z dějin města - založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení městských privilegií králem Jiřím z Poděbrad. Motiv založení města je v jiné podobě, zachycující panovníka při vydání listiny v roce 1257, zpodobněn v lunetě na jedné z příčných stěn. Na druhé, protější, je znak města, udělený Uherskému Hradišti králem Matyášem Korvínem v roce 1481.
Výzdobu zasedací síně dotváří nádherný pětiramenný secesní lustr.

 

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem