PR Stará Hráz

Stupava
významnost: 1

Adresa

Stará Hráz, přírodní rezervace
Stupava
Přírodní rezervaci Stará Hráz (7,8 ha) tvoří listnatý porost typu habrové doubravy s teplomilnými druhy rostlin v podrostu (vstavače, lilie zlatohlávek, bažanka vytrvalá, mařinka vonná, válečka lesní, bukvice lékařská aj.). Rezervace leží asi 1,5 km jihovýchodně od Stupavy v údolí Kyjovky.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem