Moravské Kopanice

Vápenice Žítková Březová [UH] Starý Hrozenkov Vyškovec Lopeník
významnost: 3
Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková a Vyškovec. Oblast získala své jméno podle toho, že těžce dostupná políčka na strmých svazích mohli místní zemědělci obdělávat pouze kopáním motykou, a proto je nazývali Kopaničáři a podle nich se této oblasti začalo říkat Kopanice. Největším bohatstvím moravských Kopanic je nádherný krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jež Vás společně s přírodním bohatstvím upoutají v každém ročním období.

Adresa

Moravské Kopanice
Starý Hrozenkov
Bělokarpatské Kopanice jsou krajem na pomezí mezi Moravou a Slovenskem.
 Lidé, kteří sem přicházeli utvářeli svou prací po staletí krajinu, jež odráží jejich soužití s přírodou. Kopanice dostaly své jméno podle toho, že těžko dostupná políčka bylo možno obdělávat jen kopáním motykou. I dnes můžete na skromných zemědělských usedlostech, roztroušených po kopcích Vápenic a Žítkové, vidět pást se koně, krávy, ovce a pracovat lidi. Ani staletí tu téměř nic nezměnila. Na mnoha místech se zachovaly rázovité chalupy, tolik typické pro Kopanice, i lid se nadále drží své těžké práce, ale také svých tradic, zvyků , nářečí a písní...Chcete-li poznat život na Moravských Kopanicích zblízka, využijte nabídky ubytování v soukromí a pohostinnosti místních lidí, kteří jsou ochotni se podělit o krásy svého kraje. Oblast je spojována s tzv. Žítkovskými bohyněmi, jejich příběhy a osudy jsou předmětem literární i dramatické tvorby.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem