Žerotín, přírodní památka

Křovinaté a travnaté severovýchodní svahy stejnojmenného kopce 1 km západně od Radějova představují jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v CHKO Bílé Karpaty. Na ploše pouhých 1,4 ha se tady nacházejí zbytky teplomilných společenstev, lokalita četných teplomilných rostlin a živočichů. Jako na jediné lokalitě v CHKO zde roste například zlatovlásek obecný a zahořanka žlutá. Z dalších významných druhů se zde zachoval koniklec velkokvětý, tořič čmelákovitý. Významná lokalita teplomilného hmyzu.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem