Přírodní park Strážnické Pomoraví

Strážnice
významnost: 3

Adresa

Strážnické Pomoraví
Strážnice

Poslední úsek volného toku řeky Moravy se nachází mezi Strážnicí a Rohatcem. Přírodní park Strážnické Pomoraví představuje krajinu bezprostředního okolí přirozeného vodního toku řeky Moravy se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami a fragmenty každoročně zaplavovaného lužního lesa. Neodmyslitelnou součástí přirozeného rázu krajiny jsou slepá ramena vzniklá zaškrcením říčních meandrů.

Můžete zde vidět hnízdiště čápů a volavek, kolonie břehule říční hnízdící v kolmých stěnách koryta řeky, stopy aktivity bobra evropského a mnoho dalších jevů spojených s nerušeným vývojem lužní krajiny.

Přitažlivost přírodního parku umocňuje i fakt, že máte možnost jeho půvaby obdivovat trochu z jiné perspektivy - při plavbě po Baťově kanále. Nastoupit na loď můžete například ve Veselí nad Moravou nebo v Hodoníně.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem