NPR Čertoryje

Čertoryje tvoří evropsky chráněný komplex 800 ha luk se soliterními duby, lípami i oskerušemi a s mnoha chráněnými druhy flóry a fauny Bílých Karpat z nich jsou nejznámější orchideje, kterých tu roste přes 20 druhů. Původně zde stávaly vsi Jíříkovec a Vojšice, ale zanikly již před třicetiletou válkou. Na jejich místě zůstaly květnaté louky, které jsou dodnes udržované a chráněné pro svou druhovou bohatost jako národní přírodní rezervace.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem