Přírodní park Mikulčický luh

Mikulčice
významnost: 2

Adresa

Mikulčický luh
Mikulčice
Přírodní park Mikulčický luh představuje ukázku lužní krajiny v nivě řeky Moravy. Centrem přírodního parku je přírodní rezervace Skařiny s lužním lesem, s hnízdištěm čápa černého i bílého, volavky popelavé, moudivláčka lužního a dalšího vodního ptactva. Převládajícím typem vegetace je lužní les tvořený jilmem ladním, jasanem, dubem letním a habrem. V bohatém podrostu lesa můžete spatřit česnek medvědí, dymnivky, orsej, sněženky a další druhy flóry. Přirozené meandry toku a mrtvá ramena jsou dnes od koryta řeky zcela odříznuty. Součástí tohoto parku je i proslulé archeologické naleziště.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem