Očovské louky, přírodní památka

Hodonín
významnost: 1

Adresa

Očovské louky, přírodní památka
Hodonín

Mezi obytnou zástavbou a Očovským lesem se rozkládá chráněné území o rozloze 35 ha. Jedná se o původně podmáčené louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, především ptactva. Po melioračních zásazích prováděných na vedlejších pozemcích dochází k vysychání lokality s následnou změnou vegetace se zastoupením suchomilných druhů rostlin. Dochází k ústupu vlkomilních druhů, jako je např. mléč bahenní, pryšec bahenní, pampališka bahenní. V travním porostu dominuje kostřava žlábkatá, kostřava červená, lipnice luční, metlice trsnatá. Místy byl zjištěn výskyt bezkolence rákosovitého. Doposud se zde vyskytuje žluťucha slatinná, česnek hranatý, violka nízká, konitrud lékařský.

V lokalitě můžeme pozorovat různé druhy obojživelníků, jako kuňka obecná, ropucha obecná, ropucha zelená, z plazů užovka obojková.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem