Bohuslavické stráně, přírodní památka

Kyjov
významnost: 1
Výměra: 3,5 ha. Jedná se o dvě oddělené lokality. Větší se nachází na kopci Hrad, kde se nachází skromné pozůstatky středověkého opevnění. Přístup: od kostela vzhůru na nezalesněnou vyvýšeninu. Druhá, menší lokalita je na protější straně údolí, na okraji vesnice na stráni zvané Chrástka. Přístup: po zelené značce směr Čeložnice.

Adresa

Bohuslavické stráně, přírodní památka
697 01 Kyjov
Dvě samostatná svažitá území lučního charakteru o celkové rozloze 3,5 ha se nacházejí na západním a severovýchodním okraji obce. Tady na kyselých pískovcích flyšového pásma se zachovala tepomilná rostlinná společenstva s početně zastoupeným bojínkem tuhým, kostřavou žlábkatou, smělkem štíhlým. Dále zde roste vratička měsíční, hvězdnice chlumní, zlatovlásek obecný a jiné druhy. Početné druhy hmyzu jsou zastoupeny mimo jiné významnou kudlankou nábožnou, pozorovat můžeme rovněž chráněné druhy motýlů jako např. otakárek ovocný. Zahlédnout je možno čmeláka, na výslunných stráních ještěrku obecnou, z ptáků zde žije bramborníček černohlavý, ťuhýk obecný a pěnice vlašská.

Rostliny a živočichové Bohuslavické stráně:

Teplomilnou travobylinnou vegetaci Bohuslavických strání tvoří: sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá, smělek štíhlý, bojínek tuhý, kavyl vláskovitý, ostřice nízká, hvězdnice chlumní, hvězdnice zlatovlásek, kozinec vičencovitý, zvonek boloňský, silenka ušnice, mochna písečná a vratička měsíční. Živočišstvo zastupují významné druhy teplomilného hmyzu jako např. kudlanka nábožná, cikáda chlumní, otakárek ovocný, modrásek vikvicový. Bylo zde zjištěno 8 druhů čmeláků, 3 druhy pačmeláků, 6 druhů vos a 26 druhů mravenců. Z méně častých druhů obratlovců zde byli zaznamenáni: užovka hladká, bramboříček černohlavý, pěnice vlašská a ťuhýk obecný.
 

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem