Vojenské cvičiště, přírodní památka

Bzenec
významnost: 1
Jedna z mála otevřených jihomoravských písčin s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Adresa

Vojenské cvičiště, přírodní památka
Bzenec

Asi 3 km od obce Bzenec vzniklo na kdysi odlesněném komplexu borových kultur otevřené území jihomoravských písčin o rozloze 37 ha. Na písečných přesypech tvořených křemennými zrny s nepatrnou příměsí jiných materiálů se nachází roztroušené porosty náletových borovic. V nepravidelných ostrůvcích roste hojně kostřava ovčí, dále paličkovec šedavý, psineček tuhý, mateřídouška úzkolistá a jiné.

Lokality je významná i z hlediska entomologického. Zastoupeny jsou zde druhy typické pro společenstva vátých písků, ke kterým patří kudlanka nábožná, pakudlanka, početně jsou zastoupeny četné druhy střevlíkovitých brouků, svižníci a zdobenci.

Na výslunných místech najdeme ještěrku zelenou, můžeme pozorovat rovněž četné druhy ptactva.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem