Váté písky, národní přírodní památka

Bzenec
významnost: 3
Borové lesy, vysázené do původních dubových porostů koncem 19. století, spoutaly zdejší pohyblivé písečné přesypy, které ohrožovaly i okolní pole a daly oblasti přízvisko Moravská Sahara. Nejvýznamnější lokality pískomilného rostlinstva a živočišstva v celé republice leží právě tady. Žije zde i řada ptačích druhů (např. lelek lesní, dudek chocholatý nebo skřivan lesní)– jsme ve vyhlášené ptačí oblasti zvané také Bzenecká doubrava. Bývalé vojenské cvičiště Bzenec je unikátní přírodní památka s travními porosty paličkovce šedého, kostřavy ovčí a pochvaté. V řídké vegetaci roste bohatství suchomilných mechorostů a lišejníků. Byla zde zjištěna řada vzácných druhů střevlíkovitých brouků, bohatá je fauna blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Je možné zde zahlédnout kudlanku nábožnou i pakudlanku jižní a několik desítek druhů pavouků(Titanoeca psammophila je dokonce v ČR novým druhem).

Adresa

Bzenec
696 81 Bzenec
Po obou stranách železnice v úseku stanic Rohatec - kolonie a Bzenec - Přívoz v délce 7 km se rozkládá národní přírodní památka Váté písky (34 ha). Důvodem pro vyhlášení tohoto chráněného území je nejvýznamnější ukázka rostlinných společenstev na nezalesněných plochách na jižní Moravě. Lokalita je velmi bohatá na významné druhy rostlin a živočichů. Na kyselé písky je vázána specifická teplomilná vegetace s unikátní druhovou skladbou např. paličkovec šedavý, divizna brunátná, kavyl písečný, smil písečný, matěřídouška úzkolistá apod. V chráněném území se vyskytuje významná entomofauna, vázaná na písčitá stanoviště, byly zde zjištěny teplomilné druhy mravenců, kudlanka nábožná, mravkolvi a řada dalších. Žije zde i velmi početná populace ještěrky zelené. Chráněné území je po celé délce obklopeno lesním porostem, tvořeným především borovicí.

Nejbližší cíle v okolí

Akce

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem