NPR Zahrady pod Hájem

Velká nad Veličkou
významnost: 3

Adresa

Zahrady pod Hájem, Národní přírodní rezervace
Velká nad Veličkou

Národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem o výměře 162 ha tvoří komplex luk a sadů na západním svahu kopce Háj (573 m) u Velké nad Veličkou. Jedná se o poslední zbytky lučních společenstev na slínovitých půdách v Bílých Karpatech. Jednotlivé pásy květnatých luk a starých sadů oddělují pruhy keřů a lesíky. Rezervace je největší lokalitou toříče čmelákovitého v České republice, rostou zde i další orchideje, jako vstavač vojenský, vstavač osmahlý a pětíprstka žežulník. Zároveň je to jedna z mála lokalit ladoňky dvoulisté v Bílých Karpatech. Dále se vyskytuje oman úzkolistý, len žlutý.

Součástí rezervace je sad místních odrůd ovocných stromů (švestky, jabloně, hrušně) a dubohabrové hájky s dřínem obecným. Byl zde zaznamenán výskyt vzácných druhů motýlů jako je hnědásek černýšový, ohniváček barvoměnný, modrásek vičencový, martináček habrový.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem