PR Hloží

Velká nad Veličkou
významnost: 1

Adresa

Hloží, přírodní rezervace
Velká nad Veličkou
Chráněné území o rozloze 7,5 ha zemí se rozkládá na západně orientovaných svazích asi 1 km od okraje obce Louka. Na mělkých půdách skeletovitého typu roste množství vzácných a chráněných teplomilných druhů rostlin s početnou válečkou prapořitou, kostřavicí vzpřímenou, ostřicí Micheliovou. Dále zde můžeme najít pryšec srpovitý, pcháč bezlodyžný, oman mečolistý, zvonek klubkatý a jiné. Lokalita je cenná i z hlediska zoologického. Vyskytuje se zde 62 druhů střevlíkovitých brouků, bylo zde zjištěno 29 druhů mravenců, rovněž zde byl prokázán i výskyt kudlanky nábožné. Na slunných, skeletovitých stráních žije ještěrka obecná a užovka obecná.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem