PR Háj u Louky

Louka
významnost: 3

Adresa

Háj u Louky, přírodní rezervace
Louka
Nad levým břehem říčky Veličky se nachází původní dubohabřinový les o výměře 16,5 ha . V lesním porostu převažuje habr s příměsí lípy a dubu, v keřovém patře se vyskytuje charakteristický dřín. Přírodní rezervace je významná pestrým bylinným patrem s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin jako je sněženka podsněžník, ladoňka dvoulistá, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlávek aj. V lokalitě se vyskytují teplomilné druhy hmyzu, z motýlů stojí za zmínku pestrokřídlec podražcový. Plazy reprezentuje slepýš křehký, na stromové patro je vázána celá řada ptáků jako žluva hajní, slavík obecný a jiné. Součástí chráněného území je i zářez říčky Veličky s výchozy flyšových sedimentů.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem