Háj u Lipova, přírodní památka

Lipov
významnost: 1

Adresa

Háj u Lipova, přírodní památka
Lipov

Chráněné území tvoří severně orientovaný svah nad obcí Lipov o výměře 3,3 ha s dubohabrovým lesíkem. Důvodem pozornosti přírodovědců je přirozená dubohabřina s druhově bohatým bylinným a keřovým patrem. Typické stromové patro je tvořeno dubem letním, habrem obecným, javorem babykou, lípou malolistou. Keřové patro tvoří dřín obecný, líska obecná, svída krvavá, hloh obecný atd. Bylinný podrost tvoří lipnice hajní, ostřice chlupatá, česnek medvědí, kopytník evropský, medovník velkokvětý, okrotice bílá, dále zde roste početná populace ladoňky dvoulisté vídeňské.

V lese lze pozorovat významné druhy motýlů , jako např. teplomilný perleťovec, plazi jsou zastoupeni slepýšem křehkým, z ptáků mimo běžných lesních druhů můžete zahlédnout také včelojeda lesního a žluvu hajní.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem