Památky lidové architektury

Javorník
významnost: 3

Adresa

Památky lidové architektury
Javorník
Mezi památky lidové architektury patří zachovalé soubory chalup domkařů ve svahu nad potokem a skupina seníků na východním okraji Javorníka - v "Kopánkách" s typickým užitím původního stavebního materiálu - nepálených cihel "kotovic". Interiéry domků, které jsou dodnes obývány, mají původní členění prostoru na jizbu, síň a komoru. V některých z nich je zachována i černá kuchyně, kde se vařilo na otevřeném ohništi. Raritou jsou rovněž dochované roubené seníky.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem