NPR Jazevčí

Javorník
významnost: 3

Adresa

Jazevčí, Národní přírodní rezervace
Javorník
Národní přírodní rezervace Jazevčí tvoří komplex květnatých luk (99 ha + 252 ochranné pásmo) na jižním svahu údolí Jamného potoka mezí Javorníkem a Suchovskými Mlýny. Na loukách se solitérními stromy lze najít spoustu chráněných rostlin, např. orchideje, rudohlávek jehlancovitý, prostnatec bezový, prostnatec plamatý, hvozdík pyšný, mečík obecný, zvonek jelení a sněženku. Ze vzácnějších ptáků zde hnízdí strnad luční; pěnice vlašská, chřástal polní a křepelka polní. K významnějším druhům motýlů patří okáč jílkový.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem