PR Machová

Území rezervace o ploše 112 ha (ochranné pásmo 131 ha) tvoří květnaté louky, lemy a močály na severním svahu vrchu Machová (579 m), 3 km jižně od Javorníku. Rostou zde nejen různé plané orchideje, jako vstavač mužský a pětiprstka žežulník, ale i kosatec sibiřský a hvozdík pyšný. Významným prvkem je svahové prameniště se vzácnými mechy, vrbou rozmarýnolistou a orchidejemi kruštíkem bahenním, prstnatcem pleťovým a májovým. Vyskytují se zde vzácní motýli žluťásek barvoměnný, perleťovec dvouřadý a ohniváček čeřnočárný.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem