Sousoší Nejsvětější Trojice

Mikulov
významnost: 2

Adresa

Sousoší Nejsvětější Trojice
Mikulov
Monumentální barokní trojiční sloup z 20. let 18. století sochařsky vyzdobil Ignác Lengelacher. Vedle Boží Trojice mezi sloupy je osazena Matka Boží, andělé na volutách symbolizují Víru, Naději a Lásku a sv. Jan Nepomucký, František Xaverský a Karel Boromejský měli chránit obyvatele města Mikulova před morem.

Nejbližší cíle v okolí

Trasy, programy, produkty

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem