Poutní kostel sv. Šebestiána

Mikulov
významnost: 2
V červenci, srpnu a v 1. polovině září otevřeno vždy o víkendu: v sobotu 10.00-16.00 a v neděli 10.00-14.00

Adresa

Svatý kopeček
Mikulov

Kontakt

telefon: +420 737 382 622

Kontaktní osoba

Římskokatolická farnostu u sv. Václava
Svatý kopeček je jednou z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území v roce 1946 vyhlášeno za přírodní rezervaci.
Poutní kostel sv. Šebestiána stojí na vrcholu Svatého kopečku. Původní kaple z roku 1623 i pozdější kostel mnohokrát vyhořely, zpravidla po zásahu bleskem. Ovšem největší ránu kostel dostal v roce 1786, kdy byl úředně zrušen a jeho zařízení rozprodáno. Obnoven byl díky úsilí probošta Augusta v roce 1863 u výročí 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. O dva roky později, 8. září 1865, na svátek Narození Panny Marie byl opětovně vysvěcen.
Každoročně v září se zde koná Mariánská pouť. Křížová cesta na Svatý kopeček je také součástí Svatojakubské cesty.
 

Najdete zde také...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem