Literární památník bratří Mrštíků

Diváky
významnost: 3

Adresa

Literární památník bratří Mrštíků
Diváky 57
691 71 Diváky
Spisovatel Alois Mrštík od r. 1889 po 35 let působil na zdejší obecné škole. Jeho mladší bratr Vilém po tragické smrti v r. 1912 je zde na vesnickém hřbitůvku také pochován. Autorem kříže na jeho hrobě je přední architekt doby před první světovou válkou Dušan Jurkovič. V domku, v němž oba literáti žili, je dnes Památník bratří Mrštíků připomínající jejich život i tvorbu, kterou proslavili tuto vesnici pod názvem Habrůvka v literatuře konce 19. století. Díky těmto dvěma osobnostem do Divák zavítali nejednou i další umělci, vedle již zmiňovaného D. Jurkoviče např. malířka Z. Braunerová, francouzský sochař Rodin, malíř František Pečínka, bratří Uprkové a další.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem