Městské muzeum

Muzeum je umístěno ve dvorním traktu zámku a je stálou národopisnou expozicí. Ve svých bohatých sbírkách uchovává archeologické nálezy (zbytky mamutích kostí, úlomky pazourků, náramky, poháry, meče a dýky), nalezneme tady také cenné doklady interiérového zařízení. Vedle malovaného nábytku stolařského mistra Jana Buriana z Mohelna zaujme nábytek zdobený slaměnou intarzií z poloviny 19. století. Výrobky mají vysokou technickou a výtvarnou úroveň. Z hodnot, jimiž se muzeum v Kloboukách může pochlubit, vyniká sbírka obrázků malovaných na skle. Okruh témat se rozpadá na katolický, s výjevy ze života svatých a na protestantský, který klade důraz na citáty z Písma. Unikátem je obrázek s citací pro evangelíky zásadního dokumentu, a to tolerančního patentu císaře Josefa II. Kolekce lidových výšivek, keramiky a obrázků na skle patří svou uceleností k nejhodnotnějším souborům v českých muzeích. Nelze opomenout ani doklady dosud žijícího lidového umění na Kloboucku - výrobu kraslic.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem