Kostel sv. Václava a Anežky České

Hustopeče
významnost: 1

Adresa

Kostel sv. Václava a Anežky České
Hustopeče
Zajímavý je příběh hustopečského kostela. Původní byl na počátku 16. století, v době největšího rozkvětu města, výrazně zvětšen ve stylu pozdní gotiky. V noci 26. února 1961 se staticky narušená věž zřítila na chrámovou loď. I když nejcennější část chrámu - pozdně gotická presbyteř - byla neporušena, tehdejší mocní přes protesty kulturní veřejnosti nechali odstranit celý kostel. Po pádu komunistického režimu se zdejší věřící rozhodli postavit kostel nový zasvěcený patronům české země sv. Václavovi a sv. Anežce České. Autorem návrhu je stejně jako v případě kostela břeclavského Ludvík Kolek. Chrám byl vysvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikerlem 25. září 1994. V interiéru kostela jsou zakomponovány zachráněné architektonické články a umělecké předměty z původního chrámu.
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem