Státní zámek Valtice

Pondělí

zavřeno

Úterý

8.00-17.00

Středa

8.00-17.00

Čtvrtek

8.00-17.00

Pátek

8.00-17.00

Sobota

8.00-17.00

Neděle

8.00-17.00

Sezóna

V.-VIII.
Valtický zámek je pokládán za jeden z nejvýznamnějších dokladů barokní architektury v České republice.

Jeho dnešní podoba je výsledkem mnohých přestaveb, na nichž se podílela řada významných architektů, sochařů a malířů. Původně pomezní gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo pevnostního charakteru. Jeho další přestavbou v 17. století vznikla uzavřená čtverhranná dispozice s čestným nádvořím. Dvě výrazné plastiky na hraně terasy zpodobňují antického hrdinu Herkula doprovázeného trojhlavým psem Kerberem. Na konci osmnáctého století byla vystavěna budova zámeckého divadla, které svým významem konkurovalo tehdejšímu císařskému divadlu ve Vídni. Na zámku si můžete prohlédnout dobové interiéry, které jsou společně s parkem a farním kostelem každoročně dějištěm barokních slavností s řadou koncertů. V zámeckých prostorách je otevřena také vinotéka a ve sklepení je umístěn Salon vín České republiky, který vystavuje sto nejlepších vín ze všech českých a moravských vinařských oblastí.

V bezprostřední blízkosti zámku byla postupně od dvacátých let 18. století budovaná barokní zahrada. Na jedné z rytin z r. 1720 jsou patrné parkové úpravy v duchu francouzských zahrad doby krále Ludvíka XIV. s přísnou geometrií záhonů, která však byla v 19. století změněna na park anglického stylu, z něhož zůstala zachována do dnešní doby jen část o rozloze 18 ha v bezprostřední blízkosti zámku. Ze zahradních plastik se dochovalo jen torzo původní výzdoby. V parku je evidováno na devadesát druhů stromů a keřů. Úprava parku v pozdějším období plynule navázala na rozsáhlý komplex Bořího lesa, který byl na vátých píscích mezi Valticemi a Břeclaví vysazován z příkazu Karla Eusebia od roku 1660.

Otevírací doba

duben: Út–Ne 9.00–16.00
květen, červen, září: Út–Ne 9.00–17.00
červenec, srpen: Po–Ne 9.00–17.00
říjen: Út–Ne 9.00–15.00
listopad: So–Ne 10.00–14.00
Poslední prohlídka se koná hodinu před koncem otevírací doby. 

Vstupné

Základní prohlídkový okruh: plné 180 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 130 Kč, rodinné 490 Kč
Poklady dávných civilizací: plné 140 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 100 Kč, rodinné 380 Kč
Cesta zákulisím zámeckého divadla: plné 90 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 60 Kč, rodinné 240 Kč
Výstava kostýmů z filmu Marie Terezie: plné 60 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 40 Kč, rodinné 160 Kč
Výstava Tajuplný svět: plné 60 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 40 Kč, rodinné 160 Kč
Kult koně a zimní jízdárna: plné 50 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 30 Kč, rodinné 130 Kč
Zimní prohlídky barokní kaple a divadla: plné 160 Kč, snížené (senioři, děti, studenti) 110 Kč, rodinné 430 Kč
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem