Záhumenice, přírodní památka

Přírodní památku Záhumenice (11 ha) tvoří pastviny, ležící 2 km na jihovýchod od obce. Jedná se o nejbohatší lokalitu kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR. Dále se zde vyskytují některé druhy ohrožených druhů rostlin jako pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec májový a mečík střechovitý. Ze zajímavých druhů motýlů zde kromě perleťovce kopřivového byl zjištěn i vzácný kovolesklec. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem