Vápenky, přírodní památka

Přírodní památku Vápenky (10,6 ha) tvoří dubobukový porost rostoucí asi 0,5 km východně od obce Vápenky. Jedná se o ukázku základního a pro Bílé Karpaty reprezentativního typu tzv. hlinité dubové bučiny. V bylinném patře je zastoupena ostřice chlupatá, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, pryšec mandloňovitý, krtičník hlíznatý. V těsné blízkosti území byl v roce 1998 zjištěn sklenobýl bezlistý - druh celá desetiletí nezvěstný pro flóru Bílých Karpat. Z ptáků se tady vyskytuje lejsek bělokrký, včelojed lesní a čáp černý.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem