Hrnčárky, přírodní památka

Přírodní památku Hrnčárky (4 ha) tvoří květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm asi 1 km od obce. Na lokalitě se rostou kriticky ohrožené druhy rostlin, jako je tořič čmelákovitý Holubyho, pětiprstka hustokvětá, hrachor panonský pravý a smetánka bahenní. Dále se zde vyskytuji ohrožené druhy jako je kruštík bahenní, vstavač kukačka, prstnatec pleťový a kozinec dánský.

Z ptáků zde byl zaznamenán výskyt pěnice vlašské, pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka menšího, lindušky lesní a ojediněle i chřástala polního. Z motýlů byl zjištěn ohniváček modrolemý a černočárný, pestrobarvec petrklíčový, bourovec hlohový, pabourovec pampeliškový, kovolesklec a další.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem