Památky lidové architektury

Bánov
významnost: 3

Adresa

Památky lidové architektury
Bánov

V obci se nachází několik pozoruhodných objektů lidové architektury. Jsou to památkově chráněné zemědělské usedlosti č.p. 97, 98, panský dvůr, č.p. 293. a sýpka č.p. 73.

Usedlosti č.p. 97, 98

Komplex hospodářských budov. Jednopatrový trakt s hladkou fasádou o 9 okenních osách a jednou pravoúhlém vchodu. Dochovaná dispozice. Stavba z druhé poloviny 17.století, později nově upravována.

Panský dvůr č.p. 293

Řadový selský dům z nepálených cihel pochází z poloviny 19. století. Má sedlovou střechu s taškovou krytinou a dochovanou původní dispozici. Patrová komora je spojena se síní, jizba, průjezd, hospodářský trakt navazuje kolmo na komoru. Komora a síň s ohništěm beze změny, jizba je bez pece a v podlaze snížena. Strop v jizbě je zachován, podlaha dřevěná. Hospodářský trakt je novější, zachovalo se původní uspořádání dvora s hnojištěm a krytým násypem u hospodářského traktu.

Sýpka č.p. 73

Jednopatrová zděná budova z nepálených cihel s polovalbovou střechou krytou břidlicí. Stěny jsou omítnuté.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem